Jdi na obsah Jdi na menu

13. 8. 2010

PRINCIPY PILATES CLINIC METHOD

KONCENTACE

 
ObrazekKdyž jdete sportovat či provádět jakýkoli cvičební program, většinou chcete ,,vypnout“. Nezaměříte svou pozornost na provádění daného pohybu a necháte svou mysl na pospas. Na takové cvičení bez soustředění na správně prováděný pohyb nemá vliv centrální nervový systém CNS, který řídí svalovou koordinaci na základě impulsů z našeho mozku.
Bez soustředění na řízení vykonávaného pohybu se cviky obvykle provádějí podle naučeného hybného stereotypu, který není vždy optimální. Je vyvolán automaticky z mozku se všemi chybami, které se mohou stále prohlubovat a po delším čase mají za následek svalovou nerovnováhu a mohou vyvolat bolesti zad.
Metoda Pilates Institute proto učí, aby každý, i ten nejzákladnější pohyb, byl promyšleným. Musí být kontrolován myšlenkou a naší koncentrací tak, aby byl proveden nejefektivněji vůči páteři a kloubům. Koncentrace mysli – spojením CNS se svaly pro dokonalé zvládnutí či opravy hybných stereotypů držení a používání těla nejen při cvičení Pilates Institute vede ke zlepšení a zdokonalování postoje se zapojeným CORE. Spojení MYSLI A TĚLA jakoby ,,zablokuje“ ostatní myšlenky, zatímco se soustředíme na správné provedení pohybu a to se po čase projeví lepším držení těla s aktivním hlubokým stabilizačním svalovým systémem páteře bez bolesti zad, páteře a kloubů.
 
DÝCHÁNÍ
Obrazek Podle nejnovějších výzkumů australských fyzioterapeutů a také i našeho předního celosvětově známého fyzioterapeuta Doc. Paeddr.. Pavla Koláře, přednosty kliniky rehabilitace II.lékařské fakulty v Praze-Motole, je dech nejdůležitější pro stabilizaci hlubokého stabilizačního svalového systému páteře. Dech a funkce bránice svalově stabilizují naší páteř ( aktivují svaly uložené nejhlouběji u páteře ) a mají tak velký vliv na bezbolestná záda, páteř a klouby.Je velice obtížné hned na začátku docílit správného dechu. Většina z nás dýchá povrchně a to ještě jen do hrudní části. Proto se bránice nemůže pořádně oploštit – rozvinout dolů a tak zabezpečit řádnou aktivaci hlubokého svalového stabilizačního systému páteře. Většinou Vás to nudí, nejde to, ale když vytrváte v nácviku správného bráničního dýchání, tak uvidíte neskutečné pokroky v napravování své  páteře a hlavně ucítíte ústup bolestivosti zad, páteře a kloubů 

 CENTRUM  TĚLA

ObrazekCENTRUM TĚLA = CENTRUM SÍLY = POWER HOUSE představoval revoluční myšlenku kontroly těla z jednoho místa. Sám tvůrce dbal na precizní aktivaci centra síly, ze kterého vycházelo vše.

Pilates však oproti dnešní době neměl tolik možností lékařského a terapeutického výzkumu jako my dnes. Proto v posledních několika desítek let došlo ke změně pojetí jeho centra síly.

Pro Josepha Hubertuse Pilata představovalo centrum síly –břicho – kyčelní klouby – bederní oblast zad – hýžďové svaly.

V dnešní době představuje centrum síly – m.transversus abdominis ( příčný břišní sval) – diaphragma ( bránice ) – mm.multifidi ( hluboké svaly podél páteře ) – diaphragma pelvis  ( pánevní dno ).

Myšlenka je však zachována. Každé cvičení vychází a je kontrolováno ze středu těla.

 

KONTROLA

ObrazekCvičení Pilates vyžaduje nejen naši koncentraci na jednotlivé provedení Pilates cviků, ale také zpětnou kontrolu při provádění pohybu. Určuje meze, přes které bychom neměli násilně pokračovat v pohybu. To je možné pouze při pomalém a uvědomělém pohybu – ne při švihovém a rychlém cvičení.

Náš mozek při provádění jakéhokoli pohybu stále dostává zpětnou informaci na jejíž základě neustále koriguje každou část pohybu. Technice Pilates Institute záleží na přesném kontrolovaném pohybu, neboť při Pilates cvičení proti gravitaci platí následující pravidlo:

,,ČÍM POMALEJŠÍ KONTROLOVANÝ POHYB, TÍM VĚTŠÍ ZÍSKÁME SÍLU.“

 

 

 PRECIZNOST

ObrazekDůslednost = preciznost samotného autora Pilates je úzce spojena s prvním pravidlem Pilates cviků – koncentrace, protože jsou doplňovány a zpřesňovány při pravidelném cvičení.

Kvalita provedení cviků začátečníka však není zcela kontrolována centrálním nervovým systémem CNS a tak pak nemůže být správně vyhodnocena CNS pro zlepšení pohybového stereotypu. Kvalita pohybu je rozhodující pro zlepšení koordinace a pro držení těla s bezbolestnými zády, páteří a klouby. Není důležité vše při cvičení Pilates napodobovat a odcvičit tak jako Ti druzí. Hlavní je pochopit a zvládnout i třeba tu jednodušší verzi s lehkostí a precizností. Jen tak nám cvičení Pilates Institute® přinese rychlé dosažení našich cílů.

 

 

 PLYNULOST

Díky plynulému a pomalému kontrolovanému provádění pohybu dochází k vyrovnání excentrické a koncentrické kontrakce ( natažení a stahu ), tím se síly vyrovnávají a pohyb se stává kontrolovaným. Obě fáze plynulého, pomalého a precizního pohybu vedou k dosažení vyváženého ,,zdravotně funkčního tréninku“, o kterém se nyní začíná hovořit v souvislosti s rozvojem tělesné a sportovní kultury.

Plynulý pohyb je velice důležitý při jakémkoli tréninku, aby nedocházelo k poškozování páteře či kloubních pouzder. Opěrný systém ( skelet ) a svalová soustava hrají v plynulém pohybu nejdůležitější roli, kterou celkově řídí centrální nervový systém CNS – princip KONCENTRACE A KONTROLY Pilates metody.Pro začátečníky platí pravidlo plynulosti především u jednotlivých cviků, ale postupně se u pokročilých aplikuje do celé hodiny.

 

IZOLACE

Většina z nás při jakémkoli cvičení automaticky upravuje hybný stereotyp podle svého. Ale kdyby fungoval správný, některé svaly by se pohybu vůbec neúčastnily a jiné zase ano.

Například pohyb v rameni. Pokud zvedáte paži přes předpažení do vzpažení, málokdo umí tento pohyb zvládnout bez pohybu páteře a hlavy. Buď se prohnete v oblasti hrudní a bederní páteře do lordózy, nebo se nám hlava předsune vpřed. Toto ale není správně. Možná nemáte dostatečnou pohyblivost v rameni a tělo musí pohyb v rameni nahradit něčím jiným.

Proto je důležité pracovat nejen při cvičení Pilates Institute® s izolovanými pohyby v jednotlivých kloubních strukturách spolu s předchozími principy Pilates. Teprve takový trénink svalové koordinace a souhry nám nejprve pomůže obnovit naše zapomenuté pohybové návyky v základních hybných jednotkách. Ty pak spojujeme v souhru komplexního provedení celkových pohybových návyků.

 

RUTINA

ObrazekTento princip ukazuje na myšlenku pravidelného, stále se opakujícího, rutinního cvičení. Jen tak můžeme odstranit naše špatné návyky. Například v držení těla můžeme získat nové, dokonalé stereotypy pro správnou funkčnost pohybového aparátu za předpokladu pravidelného, neustálého, kontrolovaného cvičení. Ani si neuvědomíte, že nejen při cvičení, ale i během dne – a to budete myslet úplně na něco jiného – začnete měnit svůj stoj, chůzi,sed, zvedání paže, atd. Většinou si to neuvědomíte sami, ale vaše okolí Vás na to upozorní.

 

 

PŘEJI MNOHO ÚSPĚCHŮ S TOUTO METODOU. VYDRŽTE MINIMÁLNĚ 10LEKCI, NEŽ SE ROZHODNETE DÁL. PO PRVNÍ HODINĚ BUDETE VĚTŠINOU V ROZPACÍCH. NEZAPOMEŇTE SI ALE NAJÍT KVALIFIKOVANÉHO LEKTORA PILATES